Hur kan man köpa vin till en betydligt lägre kostnad utan att sänka sina krav på kvalité, service och utan att ändra rutiner eller byta huvudgrossist?

Vinhuset Windrush har löst detta genom en effektiv hantering och logistik för grossister och större hotell/restaurangkunder.
Till dessa kunder kan vi erbjuda Ex-Cellar (EXW) köp d.v.s. att handla direkt från våra vinproducenter!

Med Ex-Cellar köp vinner man följande fördelar:

Ett lägre pris.
Genom att kapa mellanled får vi lägre kostnader och kan därför erbjuda lägre priser. Därmed kan man höja kvalitén på volymviner och samtidigt förbättra marginalerna.
Vinhuset Windrush blir Er direktlänk till producenten och vår ersättning är endast en provision från producenten. Vår offert är transparent där samtliga kostnader redovisas öppet, vilket ger en bättre överblick och kontroll. Som regel innehåller en Ex-Cellar offert aldrig fler kostnader än producentens pris och det faktiska fraktpriset att transportera vinet direkt från producenten till Er huvudgrossist.

Lägre fraktpriser.
Ni betalar aldrig mer än det faktiska fraktpriset att transportera vinet direkt från producenten till Er huvudgrossist. Därmed blir även fraktkostnaden per flaska avsevärt lägre.
Övriga importörer/leverantörer av vin använder som regel en schablonavgift för sina frakt- och lagerkostnader vilket innebär att kunder med volymförsäljning får "dra lasset" åt de små. Med detta koncept får stora kunder en betydligt lägre fraktkostnad då fraktpriset alltid är förenat med volym.

Lager och distribution via befintlig grossist.
Vinhuset Windrush presenterar sin offert med producentens försäljningspris Ex-Cellar (EXW). Därmed kan Ni se vilka marginaler som Er grossist tar för sina tjänster att lagerhålla och distribuera de viner som Ni valt ut.
Slutpriset vid en hantering via grossist beräknas enl. modellen:
Ex-Cellar pris + fraktkostnad + hanteringskostnad för grossist = Ert slutpris.
Vinhuset Windrush erbjuder att kostnadsfritt ombesörja logistikbevakningen mellan producent och Er huvudleverantör.

Pris-, Volym-, Kvalitetsgarantier
I ett samarbetsavtal erbjuder Vinhuset Windrush, tillsammans med producenter och distributörer, en prisgaranti under ett år. Distributionskostnader från producent till bestämd adress i Sverige kan garanteras i minst sex månader.
I avtalet kan även volym- och kvalitetsgarantier erbjudas.

-Hur väljer Ni ut vinet?
Vinhuset Windrush presenterar en offert efter Era önskemål på pris, region, druvor och tillverkningsmetoder. Om Ni inte har specificerade önskemål kan vi erbjuda ett urval av viner från vår agenturportfölj med mer än 3000 viner. Därefter hanteras urvalsprocessen på sedvanligt sett hos Er.

-Vinhuset Windrush målsättning är att engagera producenten i kundens behov och krav.
Om möjligt, ser vi gärna att producenten aktivt engageras i försäljningsmål, med en ev. affärsplan och budget. Vi kan t.ex. arrangera besök hos producenter för att ge möjlighet att träffa de personer som odlar och producerar vinet som Ni valt ut, vilket ger ökad kunskap och därmed ökat engagemang för de viner som har valts ut.
Då producenter erbjuder volymrabatter på en beräknad årsvolym presenteras det oförändrat i vår offert/samarbetsavtal, vilket ger stora kunder ett ännu fördelaktigare pris.

-Utöver detta kan Vinhuset Windrush även erbjuda en anpassad service med en kvalitetssäkran, som exempelvis kan innebära uppföljning av försäljning, produktinformation och utbildning.

-Om man så önskar kan Vinhuset Windrush även leverera vin med privata etiketter. Vi har lång erfarenhet av denna typ av profilering bland hotell och restaurangkunder.

Några exempel på ”Ex-Cellar” kunder:

  • Sturehof Gruppen
  • Norlandia Hotellen i Sverige
  • Åkerblads & Tällberg
  • Vasakronan Servicepartner
  • Viking Line